Initiativprisen - Jens Bjerregaard og Archauz
Jeg har fået æren af at uddele Initiativprisen, på vegne af Foreningen af Danske Teaterjournalister.
Da jeg jo primært dækker dansestof, er der nok nogen som allerede – og ganske rigtigt - har gættet, at vi skal starte dagen i dansens univers.

Jeg har fået æren af at uddele Initiativprisen, på vegne af Foreningen af Danske Teaterjournalister.
Da jeg jo primært dækker dansestof, er der nok nogen som allerede – og ganske rigtigt - har gættet, at vi skal starte dagen i dansens univers.

Når det gælder kulturdækning og især anmeldelser i medierne, så må man jo konstatere, at der i de seneste år er sket en udvikling, hvor københavner-medierne bliver mere og mere københavner-fikserede, ligesom de store provinsaviser nu interesserer sig mindre og mindre for hovedstadsbegivenheder og koncentrerer sig om de lokale begivenheder. Men vores opgave i Foreningen af Danske Teaterjournalister er selvfølgelig så godt som muligt at prøve at orientere os på landsplan.

I dansens verden er der en by – en by i provinsen - som har markeret sig stærkt ikke mindst det sidste år. Det er ikke Holstebro – jeg taler om.
Nej, det er en stor by, som dansekunstnerisk har løftet sig op i landskabet. Det er en by, som altid har haft mange danseaktiviteter. Men det sidste år kan man næsten sige, at byen har haft en renæssance på dansens område. Byen har nemlig nu meget glædeligt hele to huse med scener helliget den moderne dans.
Byen er selvfølgelig Århus. Og den institution, hvis leder Foreningen af Danske Teaterjournalister i år har valgt at tildele initiativprisen, klinger også lidt af Århus. Den klinger også lidt af Bauhaus, og så klinger den af ark, og er - lidt ligesom Noas Ark – et sted der samler mange forskellige ting.
Stedet er Archauz – eller helt korrekt Koreografisk Center Archauz - ledet af danseren og koreografen Jens Bjerregaard.

Fra teater til koreografisk center
Det er kun halvandet år siden Jens Bjerregaard sammen med sit kompagni Mancopy rykkede ind i det tidligere Gran teater for dans i Brobjergskolen lige ved siden af Musikhuset Aarhus. Lidt som held i uheld.
Efter to års succesrige aktiviteter i H.C. Andersen fødeby, fravalgte Odense Kommune sommeren 2007 at gøre Mancopy til lille storbyteater. Dumt af Odense. Men heldigvis kunne Jens Bjerregaard lige nå at komme med blandt ansøgerne til stillingen som leder af Gran teater for dans i Århus, hvor Palle Granhøj efter eget ønske havde trukket sig selv og sit kompagni ud. Århus Kommune var klog. Den valgte Jens Bjerregaard.
15. august 2007 fik stedet så det officielle navn Koreografisk Center Archauz. Som Jens Bjerregaard selv sagde i den forbindelse:
”Jeg synes, det er vigtigt, at stedet får sit eget navn, uafhængigt af, hvem der er kunstnerisk leder, og hvilket kompagni, der hører til huset. Mancopy er rykket med ind og er nu huskompagni i Archauz. Men i stedet for at have et én-persons teater handler det nu om at åbne huset og være bevidst om, at aktiviteterne skal være brede. Derfor vil vi heller ikke længere kalde det et teater, men et koreografisk center.”

Og der har været såvel bredde som bemærkelsesværdige initiativer og masser af ny koreografi i Archauz i det sidste år.
Både Mancopys egne produktioner, gæstespil fra hele verden, åben træning for professionelle dansere, artists in residence og arbejde med unge dansere i Archauz’ U-kompagni.
Men der er specielt én aktivitet, som Foreningen Danske Teaterjournalister har hæftet sig ved omkring tildelingen af Initiativprisen til Koreografisk Center Archauz og Jens Bjerregaard.
Det er biennalen Aarhus International Choreography Competition, AICC, der løb af stabelen for første gang i juni 2008. Hertil fik Archauz ansøgninger fra 103 koreografer fra 32 forskellige lande, hvoraf 12 højt kvalificerede koreografer blev udvalgt til at deltage i konkurrencen. Et imponerende og bredt felt for en helt ny konkurrence.

Spydspids for samarbejde
Det skal også nævnes, at Koreografisk Center Archauz på initiativ fra Jens Bjerregaard her i efteråret er kommet med i EU-projektet Départs, der har base i Bruxelles, og hvis formål er at investere i fremtiden for den europæiske moderne dans.
Det er fornemt, at Koreografisk Center Archauz med kun godt ét år på bagen hermed er blevet Nordens spydspids for et europæisk dansesamarbejde, der bl.a. har samarbejdspartnere som P.A.R.T.S. i Bruxelles, Springdance i Utrecht og Centre de Développement Chorégraphique i Toulouse.

Hjertelig til lykke med Initiativprisen til Jens Bjerregaard og Koreografisk Center Archauz.Berlingske undersøger...
"Til gengæld går jeg rigtig meget i biografen"
19 procent af danskerne har aldrig været i teatret, mens det for næsten halvdelen af danskerne er mere end et år siden, de har sat deres ben i et teater. Hvad er det, der afholder dem fra at komme? Er det billetpriserne? Vi har spurgt tre af dem fra den
halvdel af danskerne, der sjældent er at finde på et teatersæde, hvad det skyldes? Og hørt to teaterfolk, om de har nogle bud på, hvordan de og deres kolleger eventuelt overbeviser skeptikerne om, at teatret har noget at tilbyde dem.