Mød din teaterforening: Stevns Teaterforening

I en serie på Scenen.dk fortæller teaterforeninger fra hele landet om deres virke. Denne uge er stafetten lagt i hænderne på forkvinde Lene Vestergård fra Stevns Teaterforening.

Stevns Teaterforening har siden 1974 sørget for teater af høj kvalitet til borgerne i Stevns Kommune. Grafik: Cæcilie Else Telling

Af Signe Ravn

Navn på teaterforening: Stevns Teaterforening

Grundlagt: 1974

Scene/adresse på oftest benyttede scene: Erikstruphallen, Kronhøjvej 4, 4660 St. Heddinge

Antal årlige forestillinger: 8-9 voksenforestillinger, 6-7 børneforestillinger

 

”I mange år var jeg den yngste. Nu er jeg 65, og i teaterforeningsregi har det tit været i den alder, folk startede i bestyrelsen.”

Sådan siger Stevns Teaterforenings forkvinde, skuespiller Lene Vestergård.

Det er tredje sæson, hun står i spidsen for teaterforeningen, der blev grundlagt i 1974, men hun har været medlem af bestyrelsen væsentligt længere. Omkring 17 år.

Modsat mange andre teaterforeninger, der fortsat har udfordringer med at lokke yngre kræfter ind i det frivillige bestyrelsesarbejde, så har Stevns Teaterforening fået gennemsnitsalderen på bestyrelsesmedlemmer ned. Det er en måde at sikre, at foreningen ikke bliver så sårbar, og at bestyrelsesarbejdet ikke stagnerer. Med nye impulser og nye kræfter kan foreningen forhåbentlig fortsætte som et attraktivt kulturtilbud i kommunen, også når de ældste bestyrelsesmedlemmer træder tilbage.

De unge bliver ambassadører

”Der er fire småbørnsmødre i bestyrelsen. Den yngste er lige fyldt 30,” fortæller Lene Vestergård, der glæder sig over aldersspændet, ”Det giver en bredere samtale.”

Men aldersspredningen skal være i balance. De ældre bestyrelsesmedlemmer har tid i dagtimerne til modtagelse af teatrene, udbringning af brochurer mm. Helt nødvendige funktioner i en teaterforening.
Og så håber bestyrelsen på, at der kommer flere mænd i bestyrelsen end på nuværende tidspunkt, hvor eneste mand er den kommunalt udpegede repræsentant.

Bestyrelsen har otte medlemmer, men der er ingen begrænsning på antallet af suppleanter, så dem er der som regel altid to-tre stykker af. De får information og deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med de fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer.

De unge bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er opsøgende i forhold til deres jævnaldrende.

”De kan tale ud i deres netværk på en anden måde,” siger Lene Vestergård, og Stevns Teaterforening får på den måde automatisk uvurderlige ambassadører for foreningen og dens tilbud, der tæller otte-ni voksenforestillinger og seks-syv børneforestillinger per sæson. Derudover er det i mange år lykkedes at få en koncert med Copenhagen Phil.

Nye generationer skal lokkes ind

”Vi har en trofast kerne af ældre medborgere, der kommer og ser vores forestillinger. De kommer indtil, de falder om. Det er jeg meget ydmyg overfor. De skal føle sig hjemme i teatret. Samtidig skal vi [også] forny publikum,” fastslår Lene Vestergård.

Og det sker blandt andet ved at have et godt udvalg af børneforestillinger, hvor foreningen benytter muligheden for at reklamere, også med voksenrepertoiret, mens både børn og voksne knyttes til Stevns Teaterforening.

”Det er en god måde at sikre, at der sker et generationsskifte i publikum,” forklarer Lene Vestergård, der også gerne vil gøre udvikle andre tiltag.

Vi vælger forestillinger, vi synes, der er vitaminer i. Gerne forestillinger, der vil tale kritisk ind i vores samtid. Der er selvfølgelig forskellig smag og tilbøjelighed i bestyrelsen, så bølgerne kan gå højt, når vi lægger repertoire.”

Samarbejder med det lokale erhvervsliv

Stevns Teaterforening har i mange år arbejdet med at knytte teaterforeningens forestillinger sammen med erhvervsliv og institutioner i kommunen. Eksempelvis aftaler teaterforeningen af og til med den lokale Café Algade, at de kreerer en teatermenu, der tematisk indrammer forestillingen, så publikum kan nyde maden og lade op til teateroplevelsen.

”Det er meningsfyldt at inddrage flere i lokalområdet. Vi er en tyndt befolket kommune, hvor alt vi kan generere af interaktion gør os dybere forankret, og udbreder viden om, at vi eksisterer, og hvad teatret kan. Det sidste er vores fornemste opgave.”

Derudover er introduktioner før forestillingerne, inspireret af Dansk Danseteater, der har benyttet den praksis i årevis, talks med kunstnerne bagefter og studiekredse, hvor interesserede kan studere forestillingen mere indgående over et par møder, alt sammen populære tiltag.

Tiltagene giver mere at tale om publikum imellem.

”Vi får tilbagemeldinger om, at de fælles refleksioner giver en dybere forståelse af forestillingen og dens temaer, virkemidler og baggrund”, siger forkvinden og konkluderer: ”I sidste ende skaber det en bedre teateroplevelse.”

Og en god teateroplevelse giver lyst til flere.

Lene Vestergård drømmer også om at lancere en ramme for dem, der gerne vil (mere) i teatret, men mangler nogen at følges med. Inspirationen kommer fra københavnske Nørrebro Teater, der har Torsdagsklubben med sloganet: ”Alene i teatret? Du kan følges med os”.

Det kan lyde som et stort stykke arbejde. Og det er det også.

Teater med vitaminer i

Men heldigvis, fortæller Lene Vestergård, er hun bakket op af en initiativrig og hårdtarbejdende bestyrelse fuld af spændende mennesker, der går på opgaverne med krum hals. Alle har de en mening og lader sig ikke afskrække af, at forkvinden er uddannet skuespiller og har siddet i udvalg under Statens Kunstfond, selvom den type fagindsigt ikke er almindelig i teaterforeningernes bestyrelser landet over.

Lene Vestergård mindes en revypremiere i Rødvig, hvor Informations anmelder Anne Middelboe Christensen hilste på og spurgte, hvad Lene Vestergård dog lavede der?

””Jeg bor her,” sagde jeg, ”… og er i øvrigt med til at drive Stevns Teaterforening.”  ”Nå, så er der derfor, at repertoiret er ret avanceret for sådan en lille, landlig teaterforening.” Hun kunne jo ikke vide, at der er flere i teaterforeningen med et højt ambitionsniveau. Vi vælger forestillinger, vi synes, der er vitaminer i. Gerne forestillinger, der vil tale kritisk ind i vores samtid. Der er selvfølgelig forskellig smag og tilbøjelighed i bestyrelsen, så bølgerne kan gå højt, når vi lægger repertoire,” forklarer Lene Vestergård.

Stevns Teaterforening har denne sæson en rød tråd i forestillingerne, som handler om, hvordan man kan være et godt menneske i den verden, vi lever i, og hvad den enkeltes ansvar er som politisk og socialt væsen i verden. ”Hvem er det der banker” med Det Olske Orkester, BaggårdTeatrets ”Jagten på det gode menneske” med sangerinden Katinka, den anmelderroste ”De hovedløse” fra Mungo Park om protestbevægelsen de gule veste i Frankrig, og ”Et Tysk Liv” med Kirsten Olesen fra Det Kongelige Teater er blandt tilbuddene i denne sæson.

Billigere end teater i København

Coronakrisen har gjort billetsalget lidt trægere end vanligt, men i sidste sæson oplevede Stevns Teaterforening en forrygende medlemstilgang på næsten 100 %, så medlemstallet blev 261. Medlemmerne ser fra en enkelt til fem forestillinger. Nogle få ser det hele. Og her har de unge bestyrelsesmedlemmer haft en finger med i spillet, fordi de udfordrede ideen om, at der først kunne være billetrabat for medlemmer, når de købte tre forestillinger. I dag er der rabat fra første billet efter indmelding. Og Stevns Teaterforening har på den måde fået fat i flere borgere.

Teaterforeningens største spillested har plads til 215 publikummer, som placeres på podier, som foreningens slæbehold sætter op hver gang. Udfordringen er fortfarende at få publikum i sæderne. Heldigvis er der god opbakning at hente i den lokale presse, Stevnsbladet og Dagbladet, ligesom næstforkvindens evner som redaktør for foreningens sociale medier direkte udmønter sig i billetsalget og når ud til Stevns-borgere, der måske ikke ellers ville tænke på Stevns Teaterforening som et tilbud for dem.   

”Jeg er super glad for, at der er flere nytilflyttede familier, der kommer hen til mig og siger: ”Hvor er det dejligt at komme til et sted, hvor det her tilbud findes.” Så mener jeg, at vi virkelig bidrager på den måde, vi allerhelst vil.”

”Prøv dog at komme i teatret! Det er sindssygt billigt – billigere end at tage til København og gå i teatret, og så kan man diskutere det, man ser, med nogle, man kender i nærheden. Jeg kan ikke sige andet, end jeg plejer at sige: Teatret har mange gode oplevelser.”

Find Stevns Teaterforening på facebook og se hele repertoiret på foreningens hjemmeside.