Skal du søge støtte?

Hvis du søger støtte eller skal administrere tilskud, er der mere information og hjælp at hente herunder.

Alle aktører, der enten producerer eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter kan søge forskellige støtteordninger/puljer hos enten Slots- og Kulturstyrelsen eller Statens Kunstfond. Formålet med puljerne er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark og dansk scenekunst i udlandet.

For at komme i betragtning til en støtteordning skal du arbejde med professionel scenekunst.

Læs Statens Kunstfonds definition af “professionel scenekunst”?

Formidlingsordningen

Teaterkompagnier og producenter, der på professionel basis udbyder eller præsenterer turnerende teaterforestillinger, kan søge om at få godkendt en forestilling, herunder udenlandske gæstespil.

Når en forestilling er godkendt til ordningen skal den registreres af ansøger på scenekunstportalen scenen.dk via tilmelding til www.tereba.dk.

Refusionsordningen

Producenter af professionel scenekunst kan søge med forestillinger rettet mod børn og unge (dvs. til og med 15 år), eller med voksenopsøgende teater.

Refusionsordningen skal muliggøre, at kommunale skoler og daginstitutioner kan komme i teatret. Som en del af en forsøgsordning kan private daginstitutioner og skoler samt ungdomsuddannelser også søge teaterrefusion. De kan søge på den digitale ansøgningsplatform teaterrefusion.dk.

Alle refusionsgodkendte forestillinger kan blive synliggjort i Den Røde Brochure Online, der administreres af Teatercentrum.

Garantiordningen

Aktører, der producerer professionelle scenekunstforestillinger til turné i Danmark, kan søge om at få deres færdigproducerede forestillinger optaget i Garantiordningen.

Formålet er at medvirke til, at smallere forestillinger kommer rundt i landet.

Smalle forestillinger er forestillinger, der er genreudvidende, som udforsker scenekunsten, som præsenterer nye æstetikker, som gentænker scenekunstens formater, og som er kunstnerisk risikovillige.

Turnénetværket

Turnénetværket er et netværk bestående af 72 scener, som samarbejder om udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater. Hver sæson indstilles 20 forestillinger (+ 5 ekstra), som den følgende sæson præsenteres på netværkets scener.

For at en forestilling kan godkendes til at indgå i turnénetværkets repertoire, skal den være produceret af en producent, der allerede er godkendt af Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Få scenekunst direkte i din indbakke. 

Tilmeld dig Scenen.dk’s nyhedsbrev og modtag nye artikler og guides fra Scenen.dk om aktuelle teateroplevelser. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen.