Privatlivspolitik for Scenen.dk

Dataansvar

Scenit er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger for Scenen.dk’s brugere. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Selvejende Institution Scenit

Vestergade 27, stuen th., 1456 Kbh. K.

Telefon: 35 24 01 00

Email: info@scenit.dk

CVR-nr.: 30227875

Baggrund

Vores behandling af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder data­beskyttelsesloven. Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Når du har spørgsmål til os:

Når du har spørgsmål til vores side eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • Email
  • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan svare på dine spørgsmål, eller levere en ydelse til dig. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger afhænger af formålet med behandlingen. Når vi svarer på dine spørgsmål, så er vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f)

Vi sletter vores gemte kommunikation med dig senest et år efter vores seneste kontakt. Dette er gældende i almindelighed.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Når du besøger vores hjemmeside

Se mere om hvordan vi anvender cookies i vores cookie-politik. Anvendelsen af cookies sker med hjemmel i cookie-bekendtgørelsen.

Samarbejde med tredjemand

Vi benytter os derfor af eksterne samarbejdspartnere og leverandører (og databehandlere) til at udføre opgaver på vegne af os. Eksterne kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting og markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Hvis du tilmelder dig Scenen.dk’s nyhedsbrev, vil dine personoplysninger blive opbevaret hos Mailchimp. Du kan nemt afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket ”Afmeld nyhedsbrev”, som findes nederst i nyhedsbrevene. Du kan også kontakte os direkte på info@scenen.dk, hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet.

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, med mindre du har givet samtykke f.eks. til at indsamle cookies i annonceringsøjemed.

Tredjelande

Dine personoplysninger behandles hos os. Vi gør dog også brug af leverandører som databehandlere. Vi har pligt til at oplyse, om at data kan blive overført til tredjelande.

USA er et tredjeland, og der er særlige krav til at ”overføre” personoplysninger til tredjelande. EU tillader dog, at vi indgår aftaler og anvender partnere i USA, f.eks. Mailchimp, når disse har tilsluttet sig en aftale, der kaldes Privacy Shield. Når vi indgår samarbejde med tredjelande, kontrollerer vi, at dette er tilfældet.

Behandlingssikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger ifølge databeskyttelseslovgivningen samt lovgivning på virksomhedens forretningsområde.

Det er afgørende for os at passe godt på vores kunders oplysninger. Derfor har vi implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så vi kan efterleve vores dataansvar.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Hos Scenit har vi stort fokus på sikkerheden i vores IT-løsninger generelt og persondata specifikt.

Vi har indført adgangsbegrænsninger, så medarbejdere kun har adgang til personoplysninger, hvis dette er relevant for deres arbejdsfunktion.

For at sikre vores data, så anvender vi antivirusprogrammer, fornyer vores adgangskoder jævnligt, opdaterer vores systemer, og så holder vi os løbende ajour med it-udviklingen, så vi kan sikre os mod sårbare it-systemer og aktuelle it-trusler.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret 03-06-2020