Foto taget af

Den Ny Opera

Den Ny Opera etableredes som musikdramatisk egnsteater i 1999. Siden har kompagniet hvert år produceret 2 voksenforestillinger og en musikdramatisk børneforestilling til turné i hele landet. Antallet af opførelser ligger på ca. 60 - 70 pr. år. Herudover varetager Den Ny Opera i udstrakt grad opsøgende pædagogisk virksomhed.

Adresse

Havnegade 18

6700 Esbjerg

Tel