Foto taget af

Nordic Performance Art

Nordic Performance Art – reaching a new audience

NPA er en non-profit organisation hvis mål er,? at hjælpe kunstnere til at producere kunst i region Syddanmark ?og opføre værker på den nationale og internationale scene. ?Gennem netværk søger foreningen at opbygge positive miljøer,?hvor danske og internationale kunstnere mødes for at skabe og? nytænke projekter på tværs af kunstgenrer. Foreningen har til ?formål at få nye publikumsgrupper i tale, øge den offentlige?deltagelse i og forståelse for samtidskunst, og at bringe nyskabende?projekter ud til forskellige dele af samfundet. Foreningen arbejder? aktivt for at minimere kulturkløften og skabe en tæt alliance imellem?kulturbrugeren og den skabende/udøvende nutidskunstner.

Bestyrelse for foreningen Nordic Performance Art:?
Formand, Camilla Haustrup Hermansen (PlusPack, Marketingschef)?
Kassér, Tyge Mortensen (Forstander på innovationshøjskolen i Ryslinge)?
Lene Burkardt (tidl. kurator og ass. Direktør på Brandts Kunsthal)?
Lars Seeberg (Kulturkonsulent See@rt)?
Mads Graves (CEO & Founder)

Adresse

Søgårdsvej 33

5270 Odense N

Tel

26714639