Foto taget af

Teatret Møllen

Egnsteater i Haderslev Kommune. Teatret er et professionelt producerende teater, der laver forestillinger for såvel børn som voksne.

Visionen:
Teatret har et mål om at eksperimentere og udforske på tværs af udtryksform, genre, tradition og rollefordeling indenfor det sceniske udtryk. Udgangspunktet er at udfordre og forny organiseringen af de skabende processer i scenekunsten. Dette arbejde munder ud i en signatur bestående af leg, levende musik og stærke visuelle billeder.

Adresse

Møllepladsen 4

6100 Haderslev

Tel