Tal R: ”Vi skal huske at fejre omvejen”

Flyvende fantasi, et familieeventyr i billeder og en internationalt anerkendt kunstner som scenograf. Scenen har mødt kunstneren Tal R forud for premieren på børneforestillingen ”Sol står op, fugl falder ned” på Det Lille Teaters udendørsscene Marionet Teatret i Kongens Have i København.

Tegning af kunstner Tal R. Tegner: Thyge Cosedis Holting

Af Thyge Cosedis Holting, teaterskribent og –tegner

”Fantasi handler jo om at række længere ud end det, man forestiller sig. Fantasien må være frygtløs, for den vil længere ud end det, man allerede ved. Det er ikke bundet til kunst og kultur. Fantasien er bundet til det at tænke længere, end man forestiller sig, at man kan.”

Billedkunstneren Tal R indbyder til sjælfulde svingninger, når han gang på gang gør publikum til meddigtende besøgende i sit farverige billedunivers. Jeg forestiller mig, at den 56-årige internationalt anerkendte kunstner vil gøre det samme i sin nye rolle som børneteaterscenograf. Det er i hans egenskab af det sidste, jeg møder ham gennem telefonen.

I tæt samarbejde med sin hustru Emma Rosenzweig står Tal R bag forestillingen ”Sol står op, fugl falder ned, der har premiere d. 20. maj 2023 på Det Lille Teaters udendørs scene Marionet Teatret i Kongens Have i København. Hun er dramatikeren og han scenografen i en forestilling om barnet, der går sin egen vej. Jeg har set frem til at tale med såvel kunstneren som mennesket Tal, og da interviewet er forbi, er det som om, jeg via en omvej er blevet ført gennem en stemningsfuld eventyrskov med fornyet indsigt til følge.

 Vil du se “Sol står op, fugl falder ned” med dit barn? Læs mere her

Tal R

Copyright Tal R Studio

”Det, der er fantastisk, kan du meget let forklare”

Tal R har én gang tidligere arbejdet som scenograf i forestillingen ”Sidste dans før Mars” på Dansescenen i sæson 2004/2005, hvilket har inspireret mig til det første spørgsmål:  ”Hvad skal den gode scenografi kunne ifølge dig?”.

Uh…. Det er jo et godt spørgsmål – hvad skal et godt maleri eller en god scenografi kunne…?” begynder Tal R langsomt, mens jeg fornemmer, at tankerne vibrerer. ”Jeg føler ikke, at vi specifikt taler til børn i vores nye forestilling, men også til voksne. Når du tegner verden omkring dig, er der jo et sted, hvor sprog og tegning krydser hinanden. Jo mere du tegner skoven, jo mindre er det en naturalistisk gengivelse af den men en sprogliggørelse af oplevelsen i skoven. Man når et udtryk, som mange mennesker måske vil kalde enfoldigt eller barnligt, men med et barn skal man sprogliggøre verden på en helt anden måde. Det har ikke noget med enfoldighed at gøre.” Kunstnerens stemme er varm og hans verbalmodellering af sine tanker er generøs. I fortsættelsen fornemmer jeg foreningen af følsomhed, begavelse og umiddelbar begejstring:

”Det, der er fantastisk, kan du meget let forklare. Det du ser på, når vi taler om f.eks. en teaterforestilling, er både det, du har fået forklaret, men også noget andet. Magien er ikke optisk bedrag men noget, der skabes med snore, pinde, pap, maling og opstår helt spontant. Jeg er aldrig blevet tilbudt noget, jeg har mere lyst til at lave end dukketeater, som denne nye forestilling jo er. Man skal lave en masse mellemregninger, før man fanger voksne mennesker. Der er en anden umiddelbarhed på færde, når man taler om børn. Magi er jo lavet af handlinger, fejl og erfaringer,” afslutter min samtalepartner sjælfuldt og lader stilheden sænke sig i røret.

Tilmeld dig Scenen.dk’s nyhedsbrev og få scenekunst direkte i din indbakke. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen.

”Det handler om at udvide vores horisont”

”Forestillingen ”Sol står op, fugl falder ned” beskriver Det Lille Teater som et billedeventyr for hele familien om at lade fantasien flyve” fortsætter jeg. ”Hvilken rolle spiller fantasien i dit liv som kunstner og menneske?” Tal R svarer ved at sætte fantasiens væsen under lup:

Det er måske et spørgsmål om, hvad fantasi egentlig er. Du har en lang korridor af velkendte døre, og der opstår pludselig en dør, du ikke har forestillet dig. Man skal som menneske have øje for disse døre, og for at skabe sig muligheder i verden”. Jeg smiler og aner, at billedkunstneren i røret vil berøre essensen, når han møder verden: ”Fantasi og kreativitet ligger meget tæt op ad hinanden, synes jeg. Du skal kunne tænke på tværs og tænke umulige tanker. Det handler om at udvide vores horisont. En del af den proces er også at blive usikker på det, du ser på. Hvad er det egentlig, det forestiller? Det er også fantasien, der sættes i svingninger.” afrunder Tal R med eftertryk.

Hans kunstneriske stil har jeg set beskrevet som bl.a. ekspressionistisk, abstrakt og legende. Jeg beder ham beskrive det univers, han udtrykker i sin kunst velvidende, at jeg samtidig beder ham putte sig selv i en kasse. Tal R vælger atter den refleksive sti i sin besvarelse:

Al ægte stil er den, du som kunstner ikke kan vælge fra og til. Det er jo den eneste måde, du kan gøre det på. Jeg har aldrig valgt det, jeg gør, når jeg skaber mine billeder. Det har udviklet sig over mange år, via mange veje og blindgyder. Man lærer jo af fejltagelserne. Jeg tror, jeg har én ting, jeg kan nævne, når vi taler om valg…” Efter en tænkepause tilføjer han: ”Jeg vil gerne…. jeg søger at lave billeder, der kan være med til at forme abstrakte sætninger i folks hoveder. Det er ikke en naturalistisk, fotografisk gengivelse af verden, jeg søger. Der må gerne ske noget sprogligt i den, der betragter.” Ordene dirrer i luften.

”Så hvad er god kunst?” spørger jeg opsummerende: ”Det er, at man går fra værket med mere end bare: ”Jeg kunne lide det” eller ”Jeg kunne ikke lide det,” replicerer Tal R med lige dele elegance og intelligens.

tegning af forestillingen Sol står op fugl falder ned

Foto: Tal R

”Selv fuglen kan ikke undslippe”

Handler scenografens arbejde også om at skabe nye sætninger i hovedet på beskueren?” forsøger jeg. Svaret falder prompte:

”Der er en anden form for funktionalitet i det, du laver som scenograf. Et billede skaber jo sin egen verden, men når du laver et scenebillede, skal det række ud og indgå i et samarbejde med aktørerne på scenen,” forklarer Tal R. ”Jeg føler, at jeg her får muligheden for noget, jeg ellers aldrig gør; at være en del af et samarbejde, hvor andre byder ind. Det er en generøs måde at arbejde på, og jeg er meget glad for det. Som billedkunstner går jeg jo næsten altid og arbejder for mig selv. Her har jeg tegnet skitserne og så er der andre, der maler det op i stor størrelse til brug på scenen. Det er en ny og spændende måde at arbejde på,” siger min samtalepartner taknemmeligt.

Der er en tematisk sætning, der har mejslet sig ind i mit hoved: ”Selv fuglen kan ikke undslippe”. Alle mennesker går bort, og selv fuglen falder ned en dag. Det er meget smukt, synes jeg.”

Det var Det Lille Teater, der kontaktede kunstneren og hans hustru med forslaget om forestillingen, men den bagvedliggende ide simrede allerede hos den kommende scenograf:  ”Jeg havde i forvejen arbejdet med nogle tegninger over temaet med solen, der står op og fuglen, der falder ned. De blev vist på museet Ordrupgaard i Nordsjælland i 2021. Der er en tematisk sætning, der har mejslet sig ind i mit hoved: ”Selv fuglen kan ikke undslippe”. Alle mennesker går bort, og selv fuglen falder ned en dag. Det er meget smukt, synes jeg. Den tanke har jeg altid haft med i mit regnestykke”. Jeg nikker og mærker, hvordan Tal R berører noget på én gang komplekst, eksistentielt og umiddelbart tilgængeligt – den vellykkede børneteaterforestillings grundstoffer?

Teatertegning Tal R

Tegning af kunstneren Tal R. Tegner: Thyge Cosedis Holting

”Sol står op, fugl falder ned”

”Din hustru Emma Rosenzweig er filmskaber og du billedkunstner. I jeres forestilling er hun dramatiker og du scenograf. Hvordan er jeres samarbejde?” vil jeg nu vide.

”Det har været meget eksemplarisk og sjovt. Alle er jo uundværlige i denne produktion; instruktøren, komponisten, dukkebyggeren, alle på teatret. Jeg er bare glad for at få lov at lave dukketeater.” Venerationen i Tal Rs stemme er mærkbar og intensiveres, da kunstneren fremhæver samarbejdet med sin hustru: ”Vi har skabt forestillingen sammen, min kone og jeg. Det er mig, du taler med nu, men egentlig burde du også stille de samme spørgsmål til hende, for det er virkelig et tæt, tæt samarbejde, der er tale om. Det er meget vigtigt at understrege!” konkluderer han insisterende.

Når det er foden, der tager initiativ til omvejen, er det jo en del af barnet selv.”

Forestillingen ”Sol står op, fugl falder ned” er en sammensmeltning af billedkunstens, musikkens og dukketeatrets magi. Nysgerrigt beder jeg nu Tal R udlægge, hvilken historie han og holdet ønsker at fortælle. Jeg lytter opmærksomt, mens han i telefonen maler et eventyr, der går mig til hjertet.

Vores historie handler om et barn, der skal i skole, men barnets fod synes, at de skal en anden vej. I skoven står solen op og en stor fugl falder ned. Den dialog og flyvetur, som barnet får med fuglen, er dybt simpel, men netop derfor rummer den en magi, synes jeg. Det at skulle i skole og at indgå i den koreografi, det er at være et lille menneske i en voksenverden, er en ret stor ting. Når det er foden, der tager initiativ til omvejen, er det jo en del af barnet selv. Ikke at skolen er noget negativt, men man tager bare en omvej først”. Vi tier begge.

”Nogle gange skal vi en tur i skoven!”

Den enkle storhed indlejret i fortællingen om barnet i skoven har gjort mig stum. Vel har jeg endnu et par spørgsmål, men jeg vælger at afvente Tal Rs udspil. Da det velklingende ekko af forrige svar har fotonet sig, bliver omvejen hans poetiske indgang til samtalens epilog:

”Kunsten er en omvej, der bringer mennesker tilbage til vejen. Der er ikke en angst for at være i verden hos barnet i vores forestilling, men vi viser noget om voksenverdenens møde med barnets forunderlige verden. Der er ikke altid en formidlende faktor mellem de to verdener, men her siger foden altså til ham, at han skal tage en omvej. Fuglen formidler overgangen mellem det at være barn, at kunne flyve og det at gå i skole. Vi skal huske at fejre omvejen,” lyder det fra min samtalepartner med lige dele styrke og sårbarhed.

”Hvad håber du, at publikum vil tage med sig fra denne forestilling?” spørger jeg afslutningsvis. Tal R tænker sig om et øjeblik: ”Jeg håber, at de vil tænke over at værdsætte omvejene her i livet. Nogle gange skal vi en tur i skoven!”

FAKTA:

Tal R, egl. Tal Rosenzweig, f. 1967, dansk billedkunstner; uddannet på Billedskolen i København 1986-88 og på Kunstakademiet 1994-2000. Allerede i sine studieår var Tal R særdeles udstillingsaktiv, og siden har han fortsat en international karriere. Tal Rs billedunivers synes at være evigt pyntet op til et slags trashparty med brug af stærke kulører og henkastede farvestænk. Billederne fremstår fragmentariske, og synes at befinde sig et sted mellem barndommens erindringer, fantasien, hverdagen og kunsthistorien. Referencerne til barndommen ses bl.a. i valget af mange og stærke farver, maleteknikken og de figurative elementer. Han spiller på en art anti-æstetik og opbygger en legende, umiddelbart abstrakt verden, hvor bl.a. legetøj blander sig med andre genkendelige billedtegn, således i maleriet Electric Light Orchestra (2000, privat eje) og Ike og Ancher (2002, Horsens Kunstmuseum).Til Takkelloftets foyer i Operaen i København udførte han 2004 et monumentalt maleri. Den på én gang eksplosive, kreative og kaotiske energi finder man ikke kun i malerierne, men også i hans tegninger, fotografier og installationer, som kan ses i bogudgivelser som Everybody Please Go Home fra 1997. Tal R medvirkede sammen med en gruppe danske kunstnere ved udsmykningen af Frederik 8.s Palæ på Amalienborg; hans bidrag er et Nyhavnsbillede i Kronprins Frederiks arbejdsværelse (indviet 2010). Tal R modtog i 2005 Eckersbergs Medalje. Han er repræsenteret på en række museer, bl.a. Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, Holstebro Kunstmuseum og Louisiana. 

Tal R skabte scenografi til forestillingen Sidste dans før Mars på Dansescenen (2004/2005) og er aktuel som scenograf med forestillingen “Sol står op, fugl falder ned” på Det Lille Teaters udendørsscene Marionet Teatret i Kongens Have i København. Forestillingen spiller fra 20. maj – 23. jul. 2023. Læs mere om “Sol står op, fugl falder ned” her 

Kilde: denstoredanske.lex.dk/Tal_R

Læs også de her artikler

Guide: Festivaler og børneteater i det fri

Scenens gode råd til dit barns første teatertur

Få scenekunst direkte i din indbakke

Tilmeld dig Scenen.dk’s nyhedsbrev og modtag nye artikler og guides fra scenen.dk om aktuelle teateroplevelser. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen.